Wat is duurzame energie?

Duurzame energie is vandaag de dag eigenlijk heel normaal. We zijn ons steeds meer bewust van de CO2-uitstoot van onze energiebehoefte.

Duurzame energie is energie die geen schade toebrengt aan de natuur. Terwijl niet-duurzame energie juist wel erg schadelijk is voor het milieu. Duurzame energie komt uit hernieuwbare bronnen. Dit is uit windkracht, van de zon, uit waterkracht of uit warmtekracht. In Nederland wordt duurzame energie met name opgewekt uit windenergie, zonne-energie en bio-energie. Verder zijn er ook andere vormen van duurzame energie, zoals geothermische energie.

Duurzame energie van windmolens stoot minder CO2 uit

De zon geeft zonlicht zo lang als we hier op aarde leven. De zonnestralen warmen de aarde op. Door de warmte die de zon levert, ontstaan er hoge- en lagedrukgebieden waardoor wind ontstaat. Er ontstaan getijden door de stand van de aarde en de positie van de aarde ten opzichte van de zon en de maan. Door de warmte van de zon verdampt water en ontstaan er regenwolken die vervolgens in de vorm van regen en smeltwater de rivieren voeden met nieuw stromend water. Dit water zal vanaf de bergtoppen, door beken, slootjes en rivieren naar de oceanen stromen. Deze stromen produceren waterkracht.

Onze aarde zit vol energie. Het barst zelfs van de energie. Deze energie is volledig hernieuwbaar, want er is niets wat we kunnen doen om de energie te stoppen. Deze energie zal de komende generaties beschikbaar blijven en altijd energie blijven leveren. We hebben de technologieën om deze energie te grijpen en om te zetten in stroom. Dit is dan duurzame stroom, want het komt uit hernieuwbare energiebronnen. Waarom wekken we dan eigenlijk nog energie op op uit fossiele energiebronnen, die niet hernieuwbaar zijn, niet duurzaam en zelfs ons milieu vervuilen?

De aarde geeft zoveel energie. Waarom produceren we dan nog energie uit niet-duurzame bronnen?

Duurzame energie vs. niet-duurzame energie

Duurzame energie wordt opgewekt uit energiebronnen die hernieuwbaar zijn en altijd hun energie zullen blijven geven. Niet-duurzame energie wordt juist opgewekt uit energiebronnen die niet hernieuwbaar zijn, zoals kolen, olie en aardgas. Dit zijn fossiele brandstoffen. Dit zijn natuurproducten, maar deze raken eens op. De olievelden raken eens uitgeput, de gasbellen in de aarde zijn op een bepaald moment leeggepompt en de kolenmijnen zijn binnenkort volledig leeggehakt.

Bovendien is het opwekken van energie uit deze bronnen niet milieuvriendelijk. Het verbranden van kolen om energie op te wekken, stoot ontzettend veel CO2 en broeikassen uit die ons milieu heel erg veel schade toebrengt. Onder andere door het verbranden van kolen, verandert ons klimaat waardoor het leven op aarde moeilijker wordt. Denk bijvoorbeeld aan het stijgen van de zeespiegel, warmere zomers, koudere winters en meer natuurrampen. Bovendien wordt er ontzettend veel energie verbruikt voor het vervoeren van de kolen naar de kolencentrales.

Er moeten stappen worden genomen om het gebruik van deze fossiele brandstoffen te verminderen, omdat ze binnenkort opraken terwijl we erg afhankelijk zijn van deze brandstoffen in onze energiebehoefte en omdat ze ons milieu ontzettend veel schade toebrengen.

Kolencentrales en kerncentrales zijn juist erg vervuilend voor het milieu

Naast kolencentrales zijn er kerncentrales. Het opwekken van energie in kerncentrales is milieuvriendelijk, doordat hier geen CO2 wordt uitgestoten. Kerncentrales produceren echter wel ontzettend schadelijk kernafval. Bij blootstelling aan kernafval zal mens, dier en natuur sterven. Bovendien zijn kerncentrales zeer schadelijke bommen voor het milieu. Kijk bijvoorbeeld naar de enorme schade die de ontplofte kerncentrale in Fukushima heeft aangebracht aan de omgeving, mensen, dieren en het milieu. Tot in de wijde omtrek rondom de voormalige kerncentrale mag geen mens meer komen door de schadelijke straling. Hetzelfde geldt voor de kernramp van 1986 in de kerncentrale van Tsjernobyl, Oekraïne, waar de omgeving van de ontplofte kerncentrale nog steeds ontzettend schadelijk is voor mens, dier en milieu en hermetisch is afgesloten.

Waarom richten we ons niet op de zeer krachtige energie die de aarde zelf op een natuurlijke manier voortbrengt? Is dat niet veel logischer?

Duurzame energie is eigenlijk heel logisch

Ja! Duurzame energie is heel logisch en bovendien ook heel makkelijk. Welke vormen van duurzame energie zijn er?

Afhankelijk van energie

In de afgelopen decennia zijn we erg afhankelijk geraakt van stroom en energie. Denk maar even na wat u zou doen als u een week geen stroom, gas of benzine zou hebben. Dan kunt u uw telefoon, laptop en tablet niet opladen, maar heeft u bovendien ook geen internet via uw router thuis. Het licht brand niet, uw alarm werkt niet, de deurbel doet het niet. Hoe gaat u koken zonder fornuis of oven? U kunt uw scheerapparaat of stijltang niet eens gebruiken. U kunt niet met de auto, maar de tram, bus en trein rijden ook niet. In alle winkels wordt ouderwets afgerekend met pen en papier. Maar de winkels zijn leeg, omdat normaal alles per vrachtauto wordt aangeleverd en dat niet kan zonder energie. Hoe gaat u uzelf vermaken zonder televisie of telefoon? Hoe gaat u communiceren met anderen? Kunt u eigenlijk uw werk wel blijven uitvoeren zonder computer, internet, apparaten en machines?

U merkt het wel: we zijn ontzettend afhankelijk van energiebronnen in ons dagelijks leven. Niet-hernieuwbare energiebronnen zijn binnenkort op. Uitgeput. Bovendien is het opwekken van energie uit niet-hernieuwbare bronnen erg schadelijk voor het milieu en ons klimaat. Daarom is het zo logische om te kiezen voor duurzame energiebronnen.

Wat zijn de alternatieve energiebronnen? Deze veroorzaken geen vervuiling en tasten dus het klimaat niet aan. Ze zijn juist wel op grote schaal beschikbaar. De energie wordt namelijk door de aarde zelf geproduceerd. We hoeven het alleen nog vast te houden.

Duurzame energiebronnen

Duurzame energie wordt geproduceerd door hernieuwbare energiebronnen. Deze duurzame energie kan ook worden gebruikt om huishoudens, bedrijven en industrieën van energie te voorzien zonder dat er een schadelijk effect ontstaat voor het milieu. De volgende mogelijkheden voor het opwekken van duurzame energie zijn de grootste in de wereld.

Zon als duurzame energiebron

De zon zal altijd blijven schijnen. De zonnestralen zullen altijd onze aarde opwarmen. De warmte van de zonnestralen zal altijd op ons gezicht blijven vallen. In bepaalde mate zal de warmte van de zon altijd aanwezig zijn. De zon is de beste en meest constante duurzame energiebron die er is.

Groene energie uit de zon kan worden opgevangen met zonnepanelen

Door de warmte van de zon op te vangen in zonnepanelen, zijn we er zeker van dat er een constant niveau van stroomopwekking zal zijn. Deze stroom is hernieuwbaar. De hoeveelheid zonnestralen zullen niet minder worden wanneer deze worden opgevangen met zonnepanelen. Energie uit de zon is bovendien gratis, want “voor niets komt de zon op”. U hoeft alleen te investeren in het opvangen van het zonlicht en het omzetten van zonnestralen in stroom door middel van zonnepanelen. Daarna kunt u erg lang blijven genieten van gratis en duurzame energie.

Deze panelen zijn heel gemakkelijk op het dak te plaatsen. Dan neemt het geen extra ruimte in. Bovendien kan de stroom die wordt opgewekt door zonnepanelen maar niet wordt gebruikt, worden doorverkocht aan het elektriciteitsnet. In de zomer zal er namelijk stroom overblijven. Dat is dus een extra zakcentje.

Er zijn landen die erg vooruitstrevend zijn in het opwekken van zonne-energie. In Marokko zijn er in de Sahara woestijn enorm veel zonnepanelen geplaatst. De zon in de Sahara is erg fel en heet en geeft dus ontzettend veel energie. Tegelijkertijd is een groot deel van de Sahara leeg, ongebruikt en onbewoond. Niemand die er woont en niemand die er wat doet. Een perfecte plek om in zeer grote schaal duurzame energie op te wekken, toch?

Hetzelfde geldt voor Chili, waar in de Atacama woestijn op dezelfde manier door middel van zonnepanelen erg veel hernieuwbare, duurzame energie wordt opgewekt. Het is ontzettend makkelijk om dit in Atacama te doen, want er woont bijna niemand. Het is namelijk een van de droogste plekken op aarde. Het enorme aantal zonnepanelen produceert goedkope en hernieuwbare energie voor een groot deel van het land.

Windenergie als duurzame energiebron

Windenergie zet windkracht om in duurzame energie

Naast zonnepanelen, zijn windmolens een erg goede manier om energie op te wekken. Wind is op een natuurlijke wijze aanwezig en kan ontzettend veel kracht produceren. Deze kracht hoeft alleen te worden opgevangen om stroom te produceren.

In Nederland wordt windenergie steeds populairder. Er zijn steeds meer bedrijven en fondsen die erg veel geld investeren in nieuwe windparken. In Nederland worden er bijvoorbeeld grote windparken ontwikkeld in de Noordzee en Waddenzee. Doordat ze op zee worden ontwikkeld, heeft niemand last van horizonvervuiling of geluidsoverlast door de windmolens.

Nederland heeft namelijk weinig ruimte over voor grote parken met zonnepanelen. Op zee is er nog wel genoeg ruimte. Slim, toch?

Er zijn ook veel particulieren die zelf een windmolen plaatsen. De extra energie verkopen ze aan het elektriciteitsnet, zodat ook andere mensen deze duurzame energie kunnen gebruiken. Natuurlijk gebruiken ze zelf ook energie van deze duurzame energiebron, maar ze dragen tegelijkertijd hun steentje bij aan het tegengaan van het broeikaseffect en het creëren van een schone lucht.

Geothermische energie

Geothermische centrales produceren groene energie uit de warmte van de aarde

Bij geothermische energie wordt er energie uit de aarde gehaald. Door middel van geothermische krachtcentrales wordt er elektriciteit opgewekt uit de warmte van de aarde. Heel diep in de aarde, zijn er namelijk hele hoge temperaturen. De energie wordt opgewekt door water door buizen te pompen die diep de aarde ingaan. Deze vorm van energie opwekken is met name mogelijk in gebieden waar veel seismische activiteit is. Deze vorm van duurzame energie opwekken wordt daarom niet veel toegepast.

Waterkracht als duurzame energiebron

Waterkracht is de meest gebruikte manier om duurzame energie te produceren

Bij hydro-elektrische energie wordt er energie opgewekt uit de kracht van stromend water. Bij rivieren of watervallen wordt er energie geproduceerd door turbines. Dit wordt waterkracht genoemd. Waterkracht als energiebron is een van de grootste vormen van energie opwekken ter wereld.

In Nederland komt energie opwekken uit waterkracht niet voor. Er is weliswaar veel water en er zijn veel rivieren. Bij energie opwekken uit waterkracht moet dit water echter (gedeeltelijk) worden afgesloten door een dam. In deze dam staan de turbines die de energie opwekken. De Nederlandse rivieren zijn drukke vaarroutes waar geen ruimte is voor deze turbines en waterkrachtcentrales.

Beste vormen van duurzame energie

Dit zijn de beste voorbeelden van vormen van duurzame energie waarvan wordt verwacht dat ze de wereld in de nabije toekomst zullen voorzien van energie. Kolencentrale, kerncentrales en olie zullen niet meer beschikbaar zijn in de toekomst en veroorzaken bovendien zeer veel milieuvervuiling. Daarom moeten we overstappen op een duurzame manier van energie opwekken. Daarmee helpen we de natuur een beetje en voorzien we bovendien in onze toekomstige energiebehoeften.

Stapt u ook over op een duurzame energiebron? Heeft u een voorkeur voor groene energie uit windmolens of zonnepanelen? Wilt u energie uit grote projecten of particuliere windmolens? De keuze is er. Kijk maar in de Groene Energie Vergelijker.

 

 

Scroll naar boven