Privacy Policy – hoe wij zo goed mogelijk met jouw privacy omgaan

Gegevens

Onze privacy policy is als volgt. Onze contactgegevens zijn:

https://echt-groene-stroom.nl, Kleine Gartmanplantsoen 10, 1017 RR Amsterdam. Te bereiken op info@echt-groene-stroom.nl

Persoonsgegevens die wij verwerken

Echt-groene-stroom.nl verwerkt je persoonsgegevens doordat je gebruik maakt van onze diensten en/of omdat je deze gegevens zelf aan ons verstrekt. Hieronder vind je een overzicht van de persoonsgegevens die wij verwerken:

– Overige persoonsgegevens die je actief verstrekt bijvoorbeeld door een profiel op deze website aan te maken, in correspondentie en telefonisch
– Gegevens over jouw activiteiten op onze website
– Gegevens over jouw surfgedrag over verschillende websites heen (bijvoorbeeld omdat dit bedrijf onderdeel is van een advertentienetwerk)
– Internetbrowser en apparaat type

Met welk doel en op basis van welke grondslag wij en derden persoonsgegevens verwerken

Zelf kunnen wij diverse persoonsgegevens als naam en emailadres verwerken en opslaan. Een voorbeeld hiervan is wanneer u een review achterlaat. Of wanneer u abonneert op een nieuwsbrief of andere vorm van reclame.

De Affiliate Provider verwerkt daarnaast naam, adres, postcode, huisnummer, woonplaats, email en eventuele betaling-gegevens om het energiecontract af te kunnen sluiten. Wij volgen deze gegevens niet, u voert dit in bij de Affiliate Provider. Zonder deze gegevens weet de Affiliate Provider niet op welke naam & adres er een energiecontract afgesloten dient te worden. Voor meer informatie, zie de kop Affiliate Provider.
Google Analytics gebruiken wij om onze site beter te maken en bij te houden hoeveel mensen op onze website komen.

Geautomatiseerde besluitvorming

Echt-groene-stroom.nl neemt voor zover wij weten geen op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een mens (bijvoorbeeld een medewerker van Echt-groene-stroom.nl) tussen zit. Echt-groene-stroom.nl gebruikt de volgende computerprogramma’s of -systemen:

WordPress + Google Analytics + Hotjar.

Mocht u de indruk hebben dat er toch gebruik van geautomatiseerde besluitvorming gemaakt wordt raden wij u aan ons te mailen op info@Echt-groene-stroom.nl .

Cookies

Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen in de browser van je computer, tablet of smartphone. Echt-groene-stroom.nl  gebruikt cookies met een puur technische en aanalytische functionaliteit. Deze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt en dat bijvoorbeeld jouw voorkeursinstellingen onthouden worden. Deze cookies worden ook gebruikt om de website goed te laten werken en deze te kunnen optimaliseren. Daarnaast plaatsen we cookies die jouw surfgedrag bijhouden zodat we op maat gemaakte content en advertenties kunnen aanbieden. Bij jouw eerste bezoek aan onze website hebben wij je al geïnformeerd over deze cookies. Je kunt je afmelden voor cookies door je internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kun je ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van je browser verwijderen. Zie voor een toelichting: veliginternetten.nl

Hoe lang we persoonsgegevens bewaren

Echt-groene-stroom.nl bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld.

Delen van persoonsgegevens met derden

Echt-groene-stroom.nl verkoopt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is voor de uitvoering van onze overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting.

Affiliate provider – als je een energiecontract aanvraagt

Op het moment dat je een energiecontract aanvraagt, vul je de gegevens die je bij de vergelijking hebt ingevuld aan met aanvullende persoonsgegevens. Wij bewaren deze gegevens niet, je deelt deze gegevens met Overstappen.nl. Zij delen dit vervolgens met de energieleverancier. Als je wilt weten hoe zij met persoonsgegevens omgaan kun je het beste Overstappen.nl bezoeken en navigeren naar hun privacybeleid. Zij verwerken mogelijk de volgende informatie:

 • NAW gegevens
 • type huishouden
 • huidige leverancier
 • eventuele verhuizing
 • metertype
 • verbruik
 • aanwezigheid zonnepanelen
 • opwekking stroom
 • aanhef
 • geslacht
 • eigennamen
 • geboortedatum
 • e-mailadres
 • telefoonnummer
 • start- en einddatum contract
 • eventueel postadres
 • verblijfsfunctie adres
 • IBAN
 • naam rekeninghouder
 • voorkeur betaalmethode
 • het nummer van je energie-aansluiting
 • IP-adres

Wij ontvangen een commissie voor de meeste afgesloten energiecontracten die dankzij ons worden afgesloten.

Google Analytics

Met betrekking tot Google Analytics worden cookies automatische geaccepteerd.

 • Google Analytics-cookies gebruikt;
 • een bewerkersovereenkomst met Google heeft gesloten;
 • het laatste octet van het IP-adres heeft gemaskeerd;
 • ‘gegevens delen’ heeft uitgezet;
 • geen gebruik maakt van andere Google-diensten in combinatie met de Google Analytics-cookies.

Wij hebben Google Analytics zoveel mogelijk ingesteld conform: autoriteitpersoonsgegevens.nl

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door Echt-groene-stroom.nl en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. Dat betekent dat u bij ons een verzoek kunt indienen om de persoonsgegevens die wij van u beschikken in een computerbestand naar u of een ander, door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar info@Echt-groene-stroom.nl.

Echt-groene-stroom.nl wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: autoriteitspersoonsgegevens.nl

Hoe wij persoonsgegevens beveiligen

Echt-groene-stroom.nl neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als jij het idee hebt dat jouw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met onze klantenservice of via info@echt-groene-stroom.nl . Gezien wij met externe partijen werken – Google Analytics en een Affiliate Provider raden wij aan in het geval dat er vragen zijn met betrekking tot gegevensverwerking om met hen contact op te nemen. https://www.google.nl en https://www.overstappen.nl

Scroll naar boven